MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ TẠI WEBSITE HOANGTUSPORT.COM

 Những Điều Khoản và Điều Kiện Chung Về Mua Bán (sau đây gọi tắt là “Điều Kiện Chung”) chỉ áp dụng cho giữa HỘ KINH DOANH HOÀNG TỬ SPORT (Mã số hộ kinh doanh: 8846940698-001), địa chỉ: Số 65, Phố Hàm Long – Phường Hàng Bài – Quận Hoàn Kiếm – Thành Phố Hà Nội – Việt Nam.

Điều Kiện Chung này điều chỉnh và áp dụng cho bất kỳ ai truy cập hoặc sử dụng Website , mối quan hệ giữa Các Bên và cho việc cung cấp bất kỳ sản phẩm nào trên Website (“Sản Phẩm”) cho Khách Hàng.

Không ảnh hưởng đến các quy định khác trong Điều Kiện Chung này, bằng việc sử dụng Website  hay mua bất kỳ Sản Phẩm nào, bạn tuyên bố, đảm bảo và cam kết rằng: (i) bạn đồng ý, tuân theo và chịu sự ràng buộc với Điều Kiện Chung này;(ii) bạn trên 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để tuân theo Điều Kiện Chung; và (iii) bạn tuân thủ tất cả các luật áp dụng, quy định, và quy tắc liên quan đến việc bạn truy cập và sử dụng Website.

Điều Kiện Chung này sẽ có hiệu lực bất kể việc có bất kỳ đề xuất sửa đổi nào từ Khách Hàng. Bất kỳ thay đổi nào được Khách Hàng đề xuất, đệ trình hay quy định, cho dù Hoàng tử Sport  có từ chối một cách rõ ràng hay không, đều bị từ chối và loại trừ.

Hoàng tử Sport bảo lưu quyền sửa đổi, điều chỉnh, cập nhật, thay đổi hoặc thay thế khác đối với Điều Kiện Chung này vào bất kỳ thời điểm nào. Bạn được khuyến nghị nên đọc Điều Kiện Chung này một cách cẩn thận và thường xuyên kiểm tra đối với bất kỳ cập nhật, thay đổi hay chỉnh sửa nào. Vì Điều Kiện Chung này sẽ điều chỉnh tất cả những Đơn Hàng, do vậy vui lòng xem lại Điều Kiện Chung này mỗi lần bạn đặt Đơn Hàng. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ thay đổi, bổ sung hay cải thiện nào của Điều Kiện Chung thì bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng Website hoặc dừng đặt hàng trên Website.

1. THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG
a) Website dành cho Khách Hàng cư trú tại quốc gia được Website này cung cấp dịch vụ và do đó có thể hạn chế về địa điểm mà Hoàng tử Sport  có thể giao Sản Phẩm.
b) Chính sách kiểm hàng: Trước khi chấp nhận và thanh toán cho một đơn hàng, quý khách có quyền yêu cầu được mở thùng hàng để kiểm tra hàng hóa bên trong có đúng với thông tin đặt hàng hay không, bao gồm: số lượng, chủng loại, màu sắc, hình thức, tính nguyên vẹn của hàng hóa. Quý khách hàng có quyền từ chối nhận hàng nếu phát hiện hàng đã qua sử dụng hoặc thiếu tem mác. Các bước kiểm tra sâu hơn như sử dụng thử sản phẩm, quý khách hàng vui lòng tiến hành sau khi đã nhận và thanh toán cho đơn hàng. *Trong mọi trường hợp, nếu quý khách hàng không hài lòng về món hàng có thể hoàn trả miễn phí trong vòng 30 ngày. Vui lòng xem thêm chính sách đổi trả hàng.
Chính sách trả hàng: Sản Phẩm có thể trả lại cho Hoàng tử Sport để được hoàn lại tiền, và phải tuân theo các điều kiện sau đây: Sản Phẩm phải được trả và nhận bởi Hoàng tử Sport  trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn nhận được Sản Phẩm. Nếu Sản Phẩm trả lại là đồ lót hoặc đồ bơi, dấu niêm phong được dán ban đầu và/hoặc bao bì đóng gói Sản Phẩm phải còn nguyên và không bị bẩn, sản phẩm chưa qua sử dụng. Những sản phẩm an toàn như nón bảo hiểm, dây thừng và dây an toàn không được hoàn trả hoặc đổi hàng. Khách Hàng sẽ chịu chi phí cho việc hoàn trả Sản Phẩm. Khách Hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm về Sản Phẩm cho đến khi chúng đến kho hàng của Hoàng tử Sport  và Sản Phẩm sẽ được kiểm tra bởi Hoàng tử Sport  ngay khi nhận được. Trong trường hợp Sản Phẩm được trả lại với những điều kiện không phù hợp, Hoàng tử Sport  có thể gửi lại Sản Phẩm cho Khách Khàng bằng chi phí và phí tổn của Khách Hàng và/hoặc từ chối hoàn lại tiền. Sản Phẩm được trả lại vì lý do Hoàng tử Sport  đã giao nhầm Sản Phẩm cho bạn hoặc Sản Phẩm không đúng với quy cách sản phẩm mô tả trên Website và với điều kiện Sản Phẩm hoàn trả được bảo quản cẩn thận (chưa qua sử dụng, không hao mòn tự nhiên và trong điều kiện cho phép Hoàng tử Sport  bán lại chúng). Hoàng tử Sport  sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu của Đơn Hàng của bạn. Tiền hoàn lại sẽ được xử lý trong thời hạn từ mười bốn (14) đến hai mươi (20) ngày sau khi Hoàng tử Sport  nhận được Sản Phẩm hoàn trả của bạn. Bất kể lý do hoàn trả lại Sản Phẩm là gì, thuế xuất nhập khẩu và thuế bán hàng là các khoản không được Hoàng tử Sport  hoàn lại. Tuy nhiên bạn có thể lấy lại chúng bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan. Khách Hàng có thể vào mục ‘Tài Khoản Của Tôi’ và bấm vào mục ‘Theo Dõi Đơn Hàng’ hoặc ‘Trợ Giúp’ phần liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng để yêu cầu số trả lại hàng hóa (ghi rõ lý do). Khách Hàng phải đóng gói các Sản Phẩm cẩn thận và bao gồm mã số trả hàng liên quan được in từ Website hoặc được viết trên giấy riêng. Trong trường hợp Hoàng tử Sport  giao dư Sản Phẩm, Khách Hàng có quyền từ chối hoặc chấp nhận số Sản Phẩm dư đó. Nếu Khách Hàng chấp nhận số Sản Phẩm giao dư thì phải thanh toán các Sản Phẩm đó theo giá được quy định trong Đơn Hàng của bạn.

2. ĐẶT HÀNG
2.1. Đặt Đơn Hàng
2.1.1. Một Khách Hàng muốn mua Sản Phẩm phải đặt đơn hàng thông qua Website (“Đơn Hàng”). Tất cả các Đơn Hàng đều phụ thuộc vào việc chấp nhận của Hoàng tử Sport và việc có sẵn của Sản Phẩm.
2.1.2. Trước khi gửi Đơn Hàng, Khách Hàng phải đăng ký một tài khoản trên Website  Vui lòng xem Điều 2.2 bên dưới để biết các bước mà bạn cần phải thực hiện để đặt Đơn Hàng trên Website.
2.1.3. Quá trình đặt Đơn Hàng sẽ cho phép bạn kiểm tra và chỉnh sửa bất kỳ sai sót nào trước khi gửi Đơn Hàng cho Hoàng tử Sport . Vậy nên vui lòng dành thời gian để đọc và kiểm tra Đơn Hàng của bạn tại mỗi trang của quy trình đặt Đơn Hàng.
2.1.4. Với việc đặt một Đơn Hàng, bạn đã (i) đưa ra một lời đề nghị giao kết hợp đồng với Hoàng tử Sport cho việc mua Sản Phẩm theo Điều Kiện Chung này; (ii) thể hiện rằng bạn đã đủ 18 tuổi hoặc bạn truy cập dưới sự giám sát của bố mẹ bạn hoặc của người giám hộ hợp pháp của bạn và có năng lực pháp luật để giao kết hợp đồng; (iii) tuyên bố rằng bạn là người dùng cuối cùng; và (iv) tuyên bố rằng tất cả những thông tin cung cấp cho Hoàng tử Sport liên quan đến Đơn Hàng này là đúng và chính xác và bạn được quyền để sử dụng phương thức thanh toán mà bạn đã thanh toán cho Đơn Hàng.
2.1.5. Một khi đã đặt một Đơn Hàng, bạn sẽ nhận một thư điện tử từ Hoàng tử Sport xác nhận đã nhận Đơn Hàng của bạn (“Xác Nhận Đơn Hàng”)
2.1.6. Trước khi Hoàng tử Sport chấp nhận Đơn Hàng, việc xác minh thông tin có thể được tiến hành. Hoàng tử Sport có toàn quyền chấp nhận hay từ chối Đơn Hàng hoặc bất kỳ phần nào của Đơn Hàng vào bất kỳ thời gian nào khi nhận được Đơn Hàng của bạn, ngay cả sau khi bạn nhận được Xác Nhận Đơn Hàng, vì bất kỳ lý do gì.
2.1.7. Hoàng tử Sport có thể hạn chế về số lượng mua của mỗi Đơn Hàng, mỗi tài khoản, mỗi thẻ tín dụng, hoặc mỗi người, việc giới hạn này sẽ được thông báo cho bạn trước khi Hoàng tử Sport chấp nhận Đơn Hàng của bạn.
2.1.8. Hoàng tử Sport có quyền, theo quyết định riêng của mình, chấp nhận việc điều chỉnh Đơn Hàng sau khi đã gửi Xác Nhận Đơn Hàng cho Khách Hàng.
2.2. Làm sao để đặt hàng trên Website.
Khách Hàng sẽ được yêu cầu hoàn thành các bước khi tiến hành đặt Đơn Hàng:
thêm hàng đã chọn vào giỏ hàng; chọn phương thức giao hàng; chọn phương thức thanh toán; xác nhận thông tin thanh toán và thực hiện thanh toán; Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử thông báo rằng Đơn Hàng đã được ghi nhận; và cuối cùng, Khách Hàng sẽ nhận được thư điện tử xác nhận Đơn Hàng của mình (Xác Nhận Đơn Hàng)
Khi Đơn Hàng đã sẵn sàng để giao, Hoàng tử Sport sẽ gửi một thư điện tử giao hàng đến Khách Hàng (Xác Nhận Gửi Hàng) bao gồm nhưng không giới hạn: Danh mục toàn bộ Sản Phẩm mà Khách Hàng đặt mua, số lượng, giá của từng Sản Phẩm, tổng giá trị đơn hàng; Thời gian giao hàng; Thông tin liên hệ để Khách Hàng có thể hỏi về tình trạng thực hiện giao dịch (khi cần thiết).
2.3. Giá và thanh toán
2.3.1. Giá Sản Phẩm sẽ được niêm yết trên Website. Nếu Hoàng tử Sport  có điểm bán lẻ ở quốc gia/khu vực của bạn thì quy trình, việc lựa chọn và chương trình khuyến mãi Sản Phẩm được giới thiệu trên Website có thể khác so với các sản phẩm đang được bán hoặc sẵn có tại điểm bán lẻ vào bất kỳ thời gian nào.
2.3.2. Giá Sản Phẩm có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước, tuy nhiên bạn sẽ luôn thanh toán theo giá được niêm yết trên Website tại thời điểm mà bạn xác nhận Đơn Hàng của mình.
2.3.3. Giá được niêm yết bằng Việt Nam Đồng (VND). Hoàng tử Sport sẽ nỗ lực hợp lý để đảm bảo rằng giá mà Khách Hàng thanh toán là giá được niêm yết. Tuy nhiên, phụ thuộc vào quốc gia sẽ giao hàng, thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí và/hoặc lệ phí có thể được áp dụng. Trong trường hợp có thêm thuế giá trị gia tăng, thuế nhập khẩu, phí và/hoặc lệ phí thì các thuế, chi phí thu thêm này sẽ do bạn chi trả.
2.3.4. Giá niêm yết không bao gồm phí vận chuyển, phí này có thể được cộng thêm vào tổng số tiền trong Đơn Hàng của bạn và sẽ được hiển thị trên trang thanh toán. Chi phí giao hàng sẽ khác nhau, tùy thuộc vào khối lượng Đơn Hàng của bạn, địa điểm giao hàng và phương thức giao hàng đã chọn.
2.3.5. Bạn phải thanh toán đầy đủ cho Sản Phẩm khi bạn xác nhận Đơn Hàng. Việc thanh toán Đơn Hàng có thể được thực hiện bằng: (i) thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được phát hành bởi một công ty phát hành thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ được chấp nhận bởi Hoàng tử Sport  hoặc (ii) kênh thanh toán trực tuyến Paypal. Hoàng tử Sport có quyền thay đổi những lựa chọn thanh toán tại bất kỳ thời điểm nào vì bất kỳ lý do gì.
2.3.6. Tất cả những giao dịch thanh toán thẻ tín dụng/thẻ ghi nợ qua Website được bảo mật bằng công nghệ Mã Hóa Dữ Liệu (Secure Socket Layer) (SSL) và việc thanh toán được xử lý bởi cổng thanh toán ZaloPay.
2.3.7. Bạn cam kết rằng tất cả thông tin bạn cung cấp cho Hoàng tử Sport liên quan đến Đơn Hàng là chính xác, thẻ tín dụng/ghi nợ hay tài khoản mà bạn sử dụng là thuộc quyền sở hữu của bạn và chúng có đủ số dư hoặc hạn mức tín dụng để chi trả toàn bộ cho Đơn Hàng của bạn. Hoàng tử Sport có quyền xác thực chi tiết thanh toán của bạn trước khi cung cấp Sản Phẩm cho bạn.
2.3.8. Nếu bạn là Khách Hàng sở hữu thẻ tín dụng hay thẻ ghi nợ không bằng Việt Nam Đồng (VND), thì giá thanh toán cuối cùng có thể khác đi, phụ thuộc vào tỷ giá được áp dụng bởi tổ chức phát hành thẻ hoặc ngân hàng phát hành của bạn. Để tránh hiểu lầm, trong mọi trường hợp Decathlon sẽ không chịu trách nhiệm với bất kỳ khoản phí giao dịch ngân hàng nào được tính bởi ngân hàng phát hành nếu bạn đang sử dụng thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế.
2.3.9. Khi Hoàng tử Sport đã nhận đủ tiền thanh toán theo Đơn Hàng của bạn, bạn sẽ nhận được thư điện tử từ Hoàng tử Sport  xác nhận việc thanh toán này (“Xác Nhận Thanh Toán”).
2.3.10. Website có rất nhiều Sản Phẩm. Mặc dù Hoàng tử Sport  đã nỗ lực hết mình, tuy nhiên vẫn luôn có khả năng giá một số Sản Phẩm có thể không chính xác. Nếu Hoàng tử Sport  phát hiện ra sai sót về giá của bất kỳ Sản Phẩm nào bạn đã đặt hàng, Hoàng tử Sport  sẽ thông báo cho bạn về sai sót này và cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm này với giá chính xác của sản phẩm hoặc là hủy bỏ Đơn Hàng của bạn. Hoàng tử Sport  sẽ không giao hàng cho bạn cho đến khi nhận được chỉ dẫn của bạn. Nếu Hoàng tử Sport  không thể liên lạc với bạn thông qua thông tin do bạn cung cấp, Hoàng tử Sport  sẽ xem Đơn Hàng của bạn đã bị hủy và thông báo cho bạn bằng hình thức phù hợp. Nếu Đơn Hàng bị hủy, Hoàng tử Sport  sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có). Để tránh hiểu lầm, nếu sai sót về giá là rõ ràng và không thể nhầm lẫn và, một cách hợp lý, bạn đã nhận ra là có một sự nhầm lẫn về giá, Hoàng tử Sport  không phải cung cấp Sản Phẩm cho bạn với giá không chính xác đó (thấp hơn).
2.4. Chấp nhận Đơn Hàng
2.4.1. Hoàng tử Sport  sẽ không có nghĩa vụ cung cấp Sản Phẩm cho bạn cho đến khi chúng tôi chấp nhận Đơn Hàng của bạn. Cho đến khi Hoàng tử Sport  chấp nhận Đơn Hàng của bạn, Hoàng tử Sport  có toàn quyền hủy bỏ Đơn Hàng của bạn vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không bị giới hạn Hoàng tử Sport  có cơ sở hợp lý để tin rằng bạn đã vi phạm Điều Kiện Chung này, Sản Phẩm bạn mua đã hết hoặc những Sản Phẩm được mua không nhằm mục đích tiêu dùng. Nếu Hoàng tử Sport  hủy Đơn Hàng của bạn trước khi chúng được chấp nhận, Hoàng tử Sport  sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng mua Sản Phẩm, bao gồm cả chi phí vận chuyển (nếu có).Hoàng tử Sport
2.4.2. Đơn Hàng của bạn vẫn có giá trị như là một đề nghị cho đến khi Đơn Hàng của bạn được chấp nhận. Một hợp đồng được xác lập, cả bạn và Hoàng tử Sport  sẽ bị ràng buộc pháp lý trong đó Hoàng tử Sport  phải cung cấp Sản Phẩm cho bạn khi Hoàng tử Sport  xác nhận sự chấp nhận của mình bằng việc gửi cho bạn thư điện tử xác nhận rằng Sản Phầm đã được gửi đi (“Xác Nhận Gửi Hàng”).
2.5. Quy Định Hải Quan
2.5.1. Khách Hàng được xem là người nhập khẩu Sản Phẩm vào quốc gia giao hàng và tại mọi thời điểm sẽ tự chịu trách nhiệm tuân thủ bất kỳ và tất cả những quy định pháp luật được áp dụng tại quốc gia giao hàng, bao gồm nhưng không giới hạn ở (i) việc bằng chi phí của mình xin cấp giấy phép nhập khẩu, và các chấp thuận khác liên quan đến việc nhập khẩu Sản Phẩm vào quốc gia giao hàng được yêu cầu tùy thời điểm, (ii) tiến hành tất cả thử nghiệm và xác minh cần thiết của Sản Phẩm, bao gồm sự phù hợp về mục đích sử dụng dự kiến và (iii) bất kỳ yêu cầu dán nhãn nào đối với Sản Phẩm nhập khẩu.
2.5.2. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm đối với tất cả các loại thuế có thể được áp dụng, thuế xuất nhập khẩu, lệ phí hoặc bất kỳ loại phí nào khác (bao gồm nhưng không giới hạn thuế bán hàng, thuế tiêu thụ, tổng doanh thu, nhập khẩu, bán hàng, phí đóng dấu, doanh thu, sử dụng hoặc thuế giá trị gia tăng và tất cả các mục khấu trừ, thiếu hụt, phạt, đánh thuế bổ sung, lãi suất, hoặc ấn định thuế và phí này, áp đặt bởi bất kỳ cơ quan chính phủ nào của Khách Hàng) liên quan đến việc mua các Sản Phẩm đến quốc gia giao hàng.
2.5.3. Hoàng tử Sport  sẽ giao Sản Phẩm theo điều kiện DDU (Giao Chưa Nộp Thuế) và sẽ không thu bất kỳ thuế, thuế xuất nhập khẩu, và/hoặc phí và không thể dự đoán được cụ thể các phí mà bạn phải thanh toán. Hoàng tử Sport  chỉ tính tiền cho Sản Phẩm được mua và bao gồm cả chi phí giao hàng liên quan. Nếu Đơn Hàng của bạn phải chịu phí khác, bạn phải thanh toán các phí này để các Sản Phẩm được thông quan.
2.5.4. Cơ quan hải quan có thẩm quyền có quyền yêu cầu Hoàng tử Sport tiết lộ giá Sản Phẩm trực tiếp trên kiện hàng. Nhân viên hải quan có quyền thông quan hoặc từ chối Sản Phẩm của bạn, và trong một số trường hợp họ có thể trì hoãn việc giao hàng.
2.5.5. Chú ý: Hoàng tử Sport  trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu sản phẩm không tuân thủ với bất kỳ luật áp dụng, quy tắc hoặc quy định nào được yêu cầu tại quốc gia giao hàng.
3. GIAO HÀNG
3.1. Website dành cho Khách Hàng cư trú tại quốc gia được Website này cung cấp dịch vụ và do đó có thể hạn chế về địa điểm mà Hoàng tử Sport  có thể giao Sản Phẩm.
3.2. Ngày giao hàng dự kiến của Sản Phẩm sẽ được quy định trong Xác Nhận Gửi Hàng, nhưng ngày giao hàng dự kiến chỉ có vai trò như là một chỉ dẫn và sẽ không ràng buộc Hoàng tử Sport .
3.3. Hoàng tử Sport  sẽ liên lạc với bạn nếu ngày giao hàng dự kiến không thể thực hiện được và trong trường hợp đó, Hoàng tử Sport  sẽ cho bạn lựa chọn tiếp tục mua Sản Phẩm hoặc hủy Đơn Hàng của bạn. Nếu Đơn Hàng bị hủy, Hoàng tử Sport  sẽ hoàn trả tiền cho bạn theo phương thức thanh toán ban đầu cho Đơn Hàng của Sản Phẩm bao gồm cả phí giao hàng (nếu có).
3.4. Sản Phẩm sẽ được đóng gói theo quy trình đóng gói tiêu chuẩn của Hoàng tử Sport . Hoàng tử Sport  có quyền thực hiện hay không thực hiện các yêu cầu đóng gói cụ thể và trong trường hợp đó, bất kỳ chi phí phát sinh nào phải được Khách Hàng thanh toán trước khi giao Sản Phẩm.
3.5. Trừ trường hợp được Hoàng tử Sport  đồng ý khác đi, Hoàng tử Sport  sẽ giao Sản Phẩm của bạn đến địa chỉ nhận hàng do bạn cung cấp trong Đơn Hàng. Khi nhận Sản Phẩm, bạn sẽ phải ký nhận và nếu không ai có thể nhận hàng, hãng vận chuyển sẽ để lại phiếu hướng dẫn cho bạn về việc giao hàng sau hoặc nhận hàng tại nơi của nhà vận chuyển.
4. SẢN PHẨM CỦA DECATHLON
4.1. Hình ảnh của Sản Phẩm trên Website chỉ mang tính minh họa. Mặc dù Hoàng tử Sport  đã nỗ lực hết sức để trưng bày màu sắc một cách chính xác nhất, nhưng Hoàng tử Sport  không đảm bảo rằng màu sắc màn hình máy tính của bạn phản ánh một cách chính xác màu sắc của Sản Phẩm. Sản Phẩm được mua có thể có chút khác biệt so với hình ảnh sản phẩm đó.
4.2. Hoàng tử Sport  sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng (i) tất cả những thông tin được đăng trên Website có liên quan đến Sản Phẩm là chính xác, (ii) Website và App (Ứng dụng di động) được cập nhật thường xuyên và (iii) sai sót sẽ được chỉnh sửa trong một khoảng thời gian hợp lý từ thời điểm phát hiện. Tuy nhiên, bất kỳ nội dung nào cũng có thể có sai sót hoặc hết hạn vào bất kỳ thời điểm nào. Do đó Hoàng tử Sport  có toàn quyền thay đổi Website vào bất kỳ lúc nào bao gồm giá của Sản Phẩm, thông số kĩ thuật, mô tả, cung cấp và trạng thái của Sản Phẩm.
4.3. Việc đóng gói Sản Phẩm có thể khác so với những hình ảnh được thể hiện trên Website.
5. CHÍNH SÁCH TRẢ HÀNG
5.1. Sản Phẩm có thể trả lại cho Hoàng tử Sport  để được hoàn lại tiền, và phải tuân theo các điều kiện sau đây:
5.1.1. Sản Phẩm phải được trả và nhận bởi Hoàng tử Sport  trong vòng 30 ngày kể từ ngày bạn nhận được Sản Phẩm.
5.1.2. Nếu Sản Phẩm trả lại là đồ lót hoặc đồ bơi, dấu niêm phong được dán ban đầu và/hoặc bao bì đóng gói Sản Phẩm phải còn nguyên và không bị bẩn, sản phẩm chưa qua sử dụng.
5.1.3. Những sản phẩm an toàn như nón bảo hiểm, dây thừng và dây an toàn không được hoàn trả hoặc đổi hàng.
5.2. Khách Hàng sẽ chịu chi phí cho việc hoàn trả Sản Phẩm. Khách Hàng cũng sẽ chịu trách nhiệm về Sản Phẩm cho đến khi chúng đến kho hàng của Hoàng tử Sport  và Sản Phẩm sẽ được kiểm tra bởi Hoàng tử Sport  ngay khi nhận được. Trong trường hợp Sản Phẩm được trả lại với những điều kiện không phù hợp, Hoàng tử Sport  có thể gửi lại Sản Phẩm cho Khách Khàng bằng chi phí và phí tổn của Khách Hàng và/hoặc từ chối hoàn lại tiền.
5.3. Sản Phẩm được trả lại vì lý do Hoàng tử Sport  đã giao nhầm Sản Phẩm cho bạn hoặc Sản Phẩm không đúng với quy cách sản phẩm mô tả trên Website và với điều kiện Sản Phẩm hoàn trả được bảo quản cẩn thận (chưa qua sử dụng, không hao mòn tự nhiên và trong điều kiện cho phép Hoàng tử Sport  bán lại chúng).
5.4. Hoàng tử Sport  sẽ hoàn lại tiền cho bạn dựa vào phương thức thanh toán ban đầu của Đơn Hàng của bạn. Tiền hoàn lại sẽ được xử lý trong thời hạn từ mười bốn (14) đến hai mươi (20) ngày sau khi Hoàng tử Sport  nhận được Sản Phẩm hoàn trả của bạn.
5.5. Bất kể lý do hoàn trả lại Sản Phẩm là gì, thuế xuất nhập khẩu và thuế bán hàng là các khoản không được Hoàng tử Sport  hoàn lại. Tuy nhiên bạn có thể lấy lại chúng bằng cách liên hệ trực tiếp với cơ quan hải quan.
5.6. Khách Hàng có thể vào mục ‘Tài Khoản Của Tôi’ và bấm vào mục ‘Theo Dõi Đơn Hàng’ hoặc ‘Trợ Giúp’ phần liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng để yêu cầu số trả lại hàng hóa (ghi rõ lý do).
5.7. Khách Hàng phải đóng gói các Sản Phẩm cẩn thận và bao gồm mã số trả hàng liên quan được in từ Website hoặc được viết trên giấy riêng.
5.8. Trong trường hợp Hoàng tử Sport  giao dư Sản Phẩm, Khách Hàng có quyền từ chối hoặc chấp nhận số Sản Phẩm dư đó. Nếu Khách Hàng chấp nhận số Sản Phẩm giao dư thì phải thanh toán các Sản Phẩm đó theo giá được quy định trong Đơn Hàng của bạn.

6. CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH
6.1. Một số Sản Phẩm của Hoàng tử Sport  được bảo hành kể từ khi giao hàng và cho khoảng thời gian hai (2) năm kể từ ngày giao hàng, Sản Phẩm sẽ được bảo hành miễn phí đối với những khiếm khuyết nghiêm trọng. Bất kỳ Sản Phẩm nào được bảo hành sẽ được đề cập trong phần mô tả Sản Phẩm trên Website. Tuy nhiên bảo hành đó không áp dụng trong các trường hợp được mô tả ở mục 6.2.
6.2. Bảo hành ở mục 6.1 không được áp dụng với bất kỳ khiếm khuyết nào của Sản Phẩm phát sinh từ: 6.2.1. Hao mòn tự nhiên; 6.2.2. Thiệt hại cố ý, điều kiện bảo quản hoặc làm việc bất thường, bảo dưỡng không phù hợp, tai nạn, sơ suất do bạn hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác; 6.2.3. Cài đặt, vận hành hoặc sử dụng các Sản phẩm không tuân theo hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật hoặc điều kiện được Hoàng tử Sport  cung cấp cho các Khách Hàng; hoặc 6.2.4. Bất kỳ việc thay thế hay sửa chữa nào bởi bạn hoặc bên thứ ba mà không được sự ủy quyền sửa chữa của Hoàng tử Sport.
6.3. Trong trường hợp bạn muốn sửa chữa hoặc trả lại Sản Phẩm bị khiếm khuyết trong thời hạn bảo hành, vui lòng tham khảo tại ‘Liên Hệ’.
6.4. Tùy thuộc vào bản chất của khiếm khuyết, Hoàng tử Sport  sẽ lựa chọn sửa chữa hay thay thế Sản Phẩm bị lỗi. Trong trường hợp mặc dù Hoàng tử Sport  đã nỗ lực hết mình mà vẫn không thể sửa chữa hoặc thay thế Sản Phẩm bị lỗi, Hoàng tử Sport  sẽ hoàn trả Khách Hàng một khoản tiền bằng với giá gốc do Khách Hàng chi trả cho Sản Phẩm lỗi này và đây sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất mà Khách Hàng được hưởng.
6.5. Nếu một Sản Phẩm được yêu cầu bảo hành mà không có lý do chính đáng hoặc vì một khiếm khuyết phát sinh từ bất kỳ một trong các trường hợp nào nêu tại mục 6.2 trên, Hoàng tử Sport  có quyền từ chối yêu cầu của Khách Hàng và trả lại Sản Phẩm cho Khách Hàng với chi phí của Khách Hàng.

7. TRUY CẬP VÀ SỬ DỤNG WEBSITE
7.1. Truy Cập vào Website

7.1.1. Việc truy cập vào Website được thực hiện hoàn toàn miễn phí;

7.1.2. Hoàng tử Sport  không đảm bảo về tính sẵn có hoặc việc gián đoạn của Website , hoặc bất kỳ nội dung nào của Website. Việc truy cập Website được cho phép tạm thời và Hoàng tử Sport  có quyền đình chỉ, thu hồi, chấm dứt hoặc thay đổi tất cả hoặc bất kỳ phần nào của Website và App (Ứng dụng di động) mà không cần thông báo trước. Hoàng tử Sport  sẽ không chịu trách nhiệm với bạn nếu vì bất kỳ lý do gì mà Website và App (Ứng dụng di động) không thể truy cập tại bất kỳ thời điểm nào hoặc trong bất kỳ khoảng thời gian nào.

7.2. Sử Dụng Website

7.2.1. Trừ khi được quy định khác đi, Website  chỉ dành cho cá nhân bạn và sử dụng không vì mục đích thương mại và bạn chỉ được quyền truy cập, xem xét và lưu giữ một bản sao của bất kỳ thông tin hoặc dịch vụ nào có được từ Website cho mục đích sử dụng thông tin. Bạn hiểu và đồng ý rằng bạn không được phép sao chép, sửa chữa, sửa đổi, phân phối thương mại, xuất bản, cấp phép hoặc bán bất kỳ thông tin, tài liệu hoặc dịch vụ có được từ Website.

7.2.2. Bạn không được sử dụng Website:

(a) theo bất kỳ hình thức nào vi phạm luật, quy định hoặc quy tắc áp dụng;

(b) theo bất kỳ hình thức nào trái pháp luật hoặc gian lận, hoặc có bất kỳ mục đích nào hoặc hệ quả trái pháp luật hoặc gian lận;

(c) để truyền, hoặc thực hiện gửi bất kỳ quảng cáo hoặc khuyến mãi nào không được yêu cầu hoặc không được phép hoặc bất kỳ hình thức chào mời tương tự nào khác (thư rác); hoặc

(d) cố ý truyền tải bất kỳ dữ liệu nào, gửi hoặc đăng tải bất kỳ tài liệu nào chứa virus máy tính, trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware hoặc bất kỳ chương trình độc hại nào khác hoặc đoạn mã máy tính tương tự thiết kế để gây tổn hại đến hoạt động của bất kỳ phần mềm hoặc phần cứng nào của máy tính.

7.3. Tài Khoản Thành Viên và Mật Khẩu

7.3.1. Nếu bạn lựa chọn tạo một tài khoản trên Website, bạn phải hoàn thành quy trình đăng ký bằng cách cung cấp cho Hoàng tử Sport  những thông tin hiện tại, chính xác và đầy đủ. Bạn có trách nhiệm đối với việc sử dụng tài khoản của bạn và bảo mật tên tài khoản và mật khẩu của bạn.

7.3.2. Bạn đồng ý thông báo ngay cho Hoàng tử Sport  nếu bạn biết hoặc nghi ngờ về bất kỳ việc sử dụng không hợp pháp nào đối với tài khoản của bạn hoặc bất kỳ sự vi phạm bảo mật nào. 7.3.3. Vui lòng tham khảo ‘Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Cá Nhân’ để biết Hoàng tử Sport  sử dụng dữ liệu của bạn như thế nào.

7.4. Nội dung

7.4.1. Tất cả thông tin, văn bản, mô tả, dữ liệu, đồ họa, hình ảnh, logo, hình ảnh minh họa, thiết kế, biểu tượng, video clip, clip âm thanh, âm thanh, tập tin, thông số kỹ thuật, quảng cáo, tiêu đề, tên, quyền sở hữu trí tuệ và các thông tin khác được cung cấp trên Website (sau đây gọi tắt là “Nội Dung”) thuộc sở hữu của Hoàng tử Sport, công ty liên kết và/hoặc một bên thứ ba (chúng có thể được biểu hiện bởi một liên kết đến hay từ một nguồn bên ngoài, hoặc cách khác).

7.4.2. Nội Dung trên Website và App (Ứng dụng di động) chỉ cho mục đích thông tin chung và không ràng buộc Hoàng tử Sport  trong bất kỳ trường hợp nào ngoại trừ trong phạm vi quy định rõ ràng là Hoàng tử Sport  phải chịu trách nhiệm. Nội Dung trên Website cũng không nhằm ý định đưa ra các lời khuyên mà bạn nên dựa vào. Bạn phải có được lời khuyên chuyên môn hoặc cụ thể trước khi thực hiện hoặc không thực hiện bất kỳ hành vi nào dựa vào Nội Dung trên Website.

7.4.3. Việc sử dụng và căn cứ vào bất kỳ Nội Dung nào trên Website là rủi ro riêng của bạn và trong mọi trường hợp Hoàng tử Sport  sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ Nội Dung hoặc tổn thất hoặc thiệt hại nào là hệ quả của việc bạn sử dụng và căn cứ vào bất kỳ Nội Dung nào có trên Website

7.4.4. Hoàng tử Sport không tuyên bố, bảo đảm, hay cam kết một cách rõ ràng hay ngụ ý rằng Nội Dung trên Website là chính xác, đầy đủ hoặc là những thông tin mới nhất. Hoàng tử Sport có toàn quyền, bằng quyết định của mình để bổ sung, sửa đổi, cập nhật, hoặc các thay đổi khác đến Nội Dung vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước cho bạn.

7.4.5. Website có thể bao gồm các liên kết tới những Website của bên thứ ba mà cho phép bạn thoát khỏi Website. Các trang liên kết này không thuộc quyền kiểm soát của Hoàng tử Sport  và Hoàng tử Sport  không có nghĩa vụ hay trách nhiệm cho tính chính xác, đầy đủ, kịp thời hoặc sẵn có của bất kỳ nội dung nào của bên thứ ba. Việc cung cấp các liên kết đến bất kỳ Website bên thứ ba nào khác chỉ nhằm tạo thuận tiện cho bạn và việc đưa bất kỳ liên kết nào lên Website đều không hàm ý việc chứng thực Website đó bởi Hoàng tử Sport . Việc sử dụng của bạn đối với Website bên thứ ba là rủi ro riêng của bạn và bạn có thể phải tuân theo những điều kiện và điều khoản của bên thứ ba.

7.5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ

7.5.1. Hoàng tử Sport  và/hoặc các công ty liên kết là (các) chủ sở hữu hoặc (các) bên được cấp quyền đối với tất cả quyền sở hữu trí tuệ trên Website. Những quyền sở hữu trí tuệ này sẽ bao gồm nhưng không giới hạn ở quyền tác giả, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bằng sáng chế, bí quyết, thông tin đặc quyền hoặc thông tin tương tự, cho dù được đăng kí hoặc chưa, cũng như những quyền khác liên quan đến nhãn hiệu các Sản Phẩm hoặc các hoạt động kinh doanh của Hoàng tử Sport  hoặc các công ty liên kết.

7.5.2. Trừ khi được Hoàng tử Sport  cho phép một cách rõ ràng, bạn không được sử dụng, tái bản, sao chép, sửa đổi, công bố, truyền đạt, phát tán, trưng bày, tải về, cấp phép, chuyển nhượng, bán bất kỳ Nội Dung nào.

7.6. Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra

7.6.1. Hoàng tử Sport  không yêu cầu quyền sở hữu đối với những nội dung bạn cung cấp cho Hoàng tử Sport  (bao gồm những cảm nhận, phản hồi, xếp hạng, khuyến nghị) hoặc bài viết được đăng, tải lên, hay gửi cho Website cho việc đánh giá của công chúng, hoặc bởi thành viên của bất kỳ cộng đồng công khai hoặc riêng tư nào (gọi chung là, “Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra”)

7.6.2. Bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào được đăng, tải lên, hoặc gửi cho Website sẽ được xem là không bảo mật, không độc quyền và Hoàng tử Sport  sẽ được phép sử dụng, sao chép, phát tán, tái bản, công bố, cấp phép thứ cấp và tiết lộ theo phương thức khác cho các bên thứ ba về Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra cho bất kỳ mục đích nào mà không phải thông báo cho bạn.

7.6.3. Hoàng tử Sport  có quyền được tiết lộ thông tin định danh của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào khiếu nại rằng Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra được bạn đăng hoặc tải lên cấu thành hành vi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hoặc quyền riêng tư của họ và Hoàng tử Sport  sẽ không có trách nhiệm hay nghĩa vụ đối với bất kỳ bên thứ ba nào cho Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra hoặc tính chính xác về bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra được đăng bởi bạn hay bất kỳ thành viên nào khác của Website.

7.6.4. Bạn đồng ý rằng bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra do bạn đăng, tải lên hoặc gửi cho Website: (a) là chính xác (khi đưa ra các sự kiện thực tế); (b) là trung thực (khi đưa ra ý kiến); và (c) tuân thủ các luật được áp dụng ở quốc gia nơi mà chúng được đăng lên.

7.6.5. Bạn đồng ý rằng bạn sẽ không đăng, tải lên hay gửi cho Website, bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào mà: (a) không liên quan đến các chủ đề phù hợp; (b) gây hiểu lầm cho những người khác; (c) có chứa các vi rút máy tính, trojans, worms, logic bombs hoặc những loại khác mà độc hại hoặc công nghệ gây hại; (d) xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào; (e) trái pháp luật, gây hại, đe dọa, lạm dụng, thô tục, tục tĩu, bôi nhọ, khiêu dâm, không đứng đắn, thù hận, tấn công hoặc phân biệt chủng tộc, dân tộc hay gây phản cảm khác; (f) kích động bạo lực; (g) khuyến khích bất kỳ hành động phạm pháp nào; (h) có khả năng đánh lừa bất kỳ người nào; (i) vi phạm bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào đối với bên thứ ba, chẳng hạn nghĩa vụ hợp đồng hay nghĩa vụ bảo mật; (j) ủng hộ, khuyến kích hay hỗ trợ bất kỳ hành vi trái pháp luật nào như là (chỉ là ví dụ) vi phạm bản quyền hoặc là lợi dụng máy tính; hoặc (k) cố ý hay vô ý vi phạm bất kỳ luật, quy định, quy tắc nào được áp dụng ở địa phương, quốc gia hay quốc tế.

7.6.6. Bạn có quyền xóa đi bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra mà bạn đã đăng, tải lên hoặc gửi cho Website.

7.6.7. Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra không thể hiện quan điểm, ý kiến, lời khuyên, giá trị hay niềm tin của Hoàng tử Sport  và Hoàng tử Sport  không cam đoan về sự chính xác của bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra nào.

7.6.8. Bằng quyết định của mình, Hoàng tử Sport  sẽ đánh giá xem liệu có vi phạm về những nội dung đã đề cập ở Điều 7 hay không thông qua việc sử dụng Website của bạn và có toàn quyền thực hiện bất kỳ hành động mà Hoàng tử Sport  xét thấy phù hợp, bao gồm nhưng không giới hạn các hành động sau đây: (a) ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn xóa bỏ bất kỳ Nội Dung Do Người Dùng Tạo Ra từ Website tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ lý do gì; (b) ngay lập tức, tạm thời hoặc vĩnh viễn rút lại quyền sử dụng Website của bạn; (c) gửi thư cảnh báo đến bạn; (d) tiến hành thủ tục pháp lý nhằm yêu cầu bạn hoàn trả những tất cả chi phí bồi thường (bao gồm nhưng không giới hạn chi phí hành chính và chi phí pháp lý phù hợp) do việc vi phạm gây ra; hoặc (e) những hành động pháp lý khác đối với bạn.

8. MIỄN TRỪ VÀ GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM
8.1. Hoàng tử Sport  không chịu trách nhiệm hoặc nghĩa vụ đối với (a) những sai sót, lỗi hoặc sự không chính xác của sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào khác có trên Website, (b) bất kỳ truy cập bất hợp pháp nào vào hoặc sử dụng máy chủ (dù được hoặc không được cung cấp trực tiếp bởi Hoàng tử Sport  hoặc bởi bên thứ ba được chỉ định bởi Hoàng tử Sport ) và/hoặc bất kỳ hoặc tất cả thông tin cá nhân được lưu trữ trên đó, (c) bất kỳ thiệt hại tài sản dưới bất kỳ hình nào khác là hậu quả của việc truy cập và sử dụng của khách hàng hoặc sự phụ thuộc vào bất kỳ sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ thông tin nào khác hoặc tài liệu được thiết lập, có trên Website hoặc bất kỳ liên kết Website của bên thứ ba nào, (d) mọi sự gián đoạn hay ngừng truyền đến hoặc từ những dịch vụ được cung cấp trên Website và/hoặc liên kết Website của bên thứ ba; (e) bất kỳ virút máy tính nào, trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware hoặc bất kỳ chương trình gây hại nào hoặc đoạn code máy tính nào tương tự được thiết kế để ảnh hưởng bất lợi đến sự vận hành bất kỳ phần mềm máy tính nào hoặc truyền tải có hại thông qua Website hoặc bất kỳ liên kết Website của bên thứ ba và/hoặc bất kỳ sai sót, sơ suất trong nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, thông tin hoặc tài liệu được thiết lập hoặc tạo sẵn trên Website (bao gồm nhưng không giới hạn ở Website của bên thứ ba) hoặc cho bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất dưới bất kỳ hình thức nào phát sinh do sử dụng, tin cậy vào bất kỳ điều gì nói trên.
8.2.Những điều kiện chung này được nêu ra với phạm vi đầy đủ về nghĩa vụ và trách nhiệm của Hoàng tử Sport  đối với việc cung cấp sản phẩm và hiện không có bảo đảm, điều kiện hoặc điều khoản khác ràng buộc Hoàng tử Sport  trừ khi được thể hiện rõ ràng trong những điều kiện chung này.
8.3. Không ảnh hưởng đến các điều khoản khác trong điều kiện chung này và trừ phạm vi luật có quy định, trách nhiệm tối đa của Hoàng tử Sport, người lao động, nhân viên, nhà thầu phụ hoặc đại diện của Hoàng tử Sport  đối với bất kỳ hành vi hoặc sự thiếu sót, dù theo hợp đồng, ngoài hợp đồng (bao gồm bất cẩn) hoặc các vấn đề khác liên quan đến điều kiện chung này sẽ trong mọi người hợp không vượt quá khoản thanh toán của bạn cho Hoàng tử Sport  đối với (các) sản phẩm liên quan.

8.4. Hoàng tử Sport  sẽ không chịu trách nhiệm với khách hàng đối với:

8.4.1. Bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất gián tiếp, riêng biệt hoặc mang tính hệ quả; 8.4.2. mất dữ liệu hoặc thiết bị hoặc tài sản khác;

8.4.3. tổn thất hoặc thiệt hại về kinh tế;

8.4.4. bất kỳ trách nhiệm nào mà khách hàng phải chịu đối với bên thứ ba cho những tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào khác (bao gồm trong từng trường hợp, khoản thiệt hại trực tiếp hoặc khoản phạt); hoặc

8.4.5. bất kỳ tổn thất nào về lợi nhuận thực tế hoặc dự kiến, việc sử dụng, cơ hội, khoản lãi, doanh thu, tiết kiệm dự kiến, công việc kinh doanh hoặc thiệt hại đến uy tín, ngay cả khi Hoàng tử Sport  được báo trước về khả năng của các tổn thất hoặc thiệt hại đó.
8.5. Hoàng tử Sport  sẽ không chịu trách nhiệm đối với các tổn thất phát sinh từ việc sử dụng sản phẩm không đúng cách của khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn ở:

8.5.1. Hao mòn tự nhiên;

8.5.2. thiệt hại cố ý, điều kiện làm việc hoặc bảo quản không bình thường, thiếu bảo dưỡng thích hợp, tai nạn, sơ suất của khách hàng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào;

8.5.3. lắp đặt, vận hành, hoặc sử dụng sản phẩm không tuân theo hướng dẫn sử dụng, thông số kỹ thuật hoặc điều kiện được cung cấp cho khách hàng bởi Hoàng tử Sport ; hoặc 8.5.4. bất kỳ sự thay thế, sửa chữa bởi khách hàng hoặc bên thứ ba không phải là người sửa chữa được ủy quyền bởi Hoàng tử Sport.
8.6. Bất kỳ sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo và dịch vụ được tạo sẵn hoặc có được thông qua Website hoặc bất kỳ liên kết đến Website của bên thứ ba nào được thực hiện theo quyết định và bằng rủi ro của khách hàng và khách hàng phải tự mình chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại đối với hệ thống máy tính hoặc thiết bị điện tử của mình hoặc bất kỳ mất mát dữ liệu nào mà kết quả từ các hành vi trên.
8.7. Việc sử dụng và phụ thuộc vào tất cả và bất kỳ sản phẩm, nội dung, nột dung do người dùng tạo là do khách hàng toàn quyền quyết định và chịu toàn bộ rủi ro. Sản phẩm, nội dung, nột dung do người dùng tạo được cung cấp dựa trên cơ sở “như hiện trạng” và “như sẵn có”. Ngoại trừ được quy định một cách rõ ràng trong điều kiện chung, Hoàng tử Sport không có bảo đảm hoặc cam đoan về tính chính xác hay hoàn hảo của sản phẩm, nội dung, nội dung do người dùng tạo ra, dịch vụ hoặc bất kỳ hạng mục hoặc tài liệu có sẵn, hoặc được liên kết đến từ Website.

9. BỒI HOÀN
Khách Hàng sẽ bồi hoàn toàn bộ cho Hoàng tử Sport  đối với tất cả những hành động, khiếu nại, yêu cầu, thủ tục tố tụng, trách nhiệm, mất mát, (dù trực tiếp, gián tiếp hay hệ quả), chi phí (bao gồm chi phí pháp lý trên cơ sở bồi hoàn đầy đủ) và các loại chi phí phải gánh chịu bởi Hoàng tử Sport , cán bộ, nhân viên, công chức, người đại diện, nhà sản xuất, nhà phân phối, các công ty thành viên và/hoặc các đại lý, phát sinh từ hoặc có liên quan đến: (a) bất kỳ khiếu nại nào bởi bên thứ ba do hoặc phát sinh từ bất kỳ nội dung nào được Khách Hàng tải lên Website; (b) bất kỳ hành vi vi phạm thực tế hoặc bị cáo buộc hoặc không thực hiện hoặc không tuân thủ bất kỳ nghĩa vụ hoặc cam kết của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung này, hoặc những vi phạm khác bằng bất kỳ cách thức nào phát sinh từ việc sử dụng Website của Khách Hàng hoặc từ việc mua Sản Phẩm; hoặc (c) bất kỳ sự vi phạm hoặc xâm phạm nào của Khách Hàng đối với bất kỳ bằng sáng chế, quyền tác giả, nhãn hiệu của bên thứ ba hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác liên quan đến việc sử dụng Website hoặc mua Sản Phẩm.

10. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG
10.1. Một “Sự Kiện Bất Khả Kháng” có nghĩa là bất kỳ sự kiện nào không thể dự đoán được một cách hợp lý và nằm ngoài sự kiểm soát hợp lý và không do lỗi, hoặc sự bất cẩn của Bên bị ảnh hưởng (bao gồm cả các nhà thầu phụ, nếu có) và đã không thể tránh được khi đã cẩn trọng và đã nỗ lực hết sức. Một Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm nhưng không giới hạn ở, thiên tai, hạn hán, lũ lụt, động đất, bão, hỏa hoạn, sét, dịch bệnh, chiến tranh, bạo loạn, nội chiến, phá hoại, nổ, đình công, hoặc tranh chấp lao động (không bao gồm bất kỳ cuộc đình công, tranh chấp lao động hoặc những khó khăn về nhân công khác mà có sự tham gia của nhân viên của Bên bị ảnh hưởng (hoặc các nhà thầu phụ nếu)) và việc thay đổi luật. Một Sự Kiện Bất Khả Kháng bao gồm việc nhà thầu phụ không thể cung cấp lao động, dịch vụ, nguyên vật liệu hoặc thiết bị theo các nghĩa vụ hợp đồng chỉ khi việc không thể thực hiện đó là do một sự Kiện Bất Khả Kháng gây ra;

10.2. Hoàng tử Sport  sẽ không chịu trách nhiệm trong việc không hoặc chậm trễ trong việc thực hiện bất kỳ nghĩa vụ nào của mình theo những Điều Kiện Chung này mà trong phạm vi việc không hay chậm trễ thực hiện này do Sự Kiện Bất Khả Kháng, LUÔN LUÔN VỚI ĐIỀU KIỆN LÀ:

10.2.1. ngay khi có thể nhận biết một cách hợp lý rằng Hoàng tử Sport  sẽ không thể thực hiện được nghĩa vụ của mình, Hoàng tử Sport  sẽ thông báo cho Khách Hàng;

10.2.2. Hoàng tử Sport  sẽ không có trách nhiệm phải thực hiện các nghĩa vụ phát sinh trước Sự Kiện Bất Khả Kháng nếu Sự Kiện Bất Khả Kháng làm cản trở việc thực hiện các nghĩa vụ đó.

10.3. Khi Sự Kiện Bất Khả Kháng ảnh hưởng việc giao Sản Phẩm đến Khách Hàng, Hoàng tử Sport  sẽ sắp xếp một ngày giao hàng mới cho Khách Hàng sau khi Sự Kiện Bất Khả Kháng kết thúc.

11. NGHĨA VỤ CỦA DECATHLON VÀ NGƯỜI DÙNG
11.1. Nghĩa vụ của Hoàng tử Sport
a) Quản lý, theo dõi, tạo điều kiện để khách hàng có không gian mua sắm thoải mái, tiện lợi trên Website;
b) Chịu trách nhiệm đối với hàng hóa kinh doanh trên Website cũng như đảm bảo thực hiện các chính sách đổi trả, bảo hành như đã công bố;
c) Tiếp nhận thông tin phản ánh, khiếu nại từ người dùng và kiểm tra nội dung phản ánh, khiếu nại đó và xử lý, giải quyết khiếu nại theo quy trình;
d) Cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của Website và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự,… Tuy nhiên nếu những sự cố trên xảy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát mà gây thiệt hại cho người dùng thì Hoàng tử Sport sẽ không phải chịu trách nhiệm.
11. 2. Nghĩa vụ vủa người dùng
Mỗi người dùng xác nhận và đồng ý:
a) Chịu trách nhiệm về thực hiện các đơn hàng đã xác lập trên Website cũng như nghĩa vụ thanh toán đơn hàng theo chính sách về thanh toán;
b) Tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ thông tin tài khoản của mình cũng như chịu trách nhiệm đối với mọi hoạt động sử dụng dịch vụ, Website dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình;
c) Có trách nhiệm thông báo kịp thời cho Website và App (Ứng dụng di động) về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý;
d) Cam kết những thông tin cung cấp cho Website là chính xác;
e) Cam kết, đồng ý không sử dụng Website vào những mục đích bất hợp pháp, không hợp lý, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của Website hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường;
f) Cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do Website cung cấp cho một bên thứ ba;
g) Không hành động gây mất uy tín của Website dưới mọi hình thức, hoặc thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website.

12. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI
Hoàng tử Sport  luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của bạn liên quan đến giao dịch tại Website. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Hoàng tử Sport  đề cao giải pháp thương lượng, hoà giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của bạn vào chất lượng dịch vụ của chúng tôi.
Quá trình giải quyết khiếu nại được thực hiện qua các bước sau:
Bước 1: Bạn có khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ của mua trên Website vui lòng thực hiện qua:
Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hoangtusport@gmail.com
Gọi đến Hotline: 0987.25.62.29 – 0243.943.1246
Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng (CSKH) sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của bạn trong thời gian sớm nhất có thể. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, chúng tôi sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ bạn giải quyết khiếu nại, tranh chấp.
Bước 3: Hoàng tử Sport có thể yêu cầu bạn cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.
Trong quá trình xử lý đơn hàng/khiếu nại nếu Hoàng tử Sport phát hiện và đánh giá khách hàng có hành vi lạm dụng, vi phạm chính sách bán hàng, các điều khoản khuyến mãi trong quá trình đặt hàng, Hoàng tử Sport sẽ có trách nhiệm thông tin cảnh báo đến khách hàng, nếu trong trường hợp khách hàng vẫn tiếp tục hành vi vi phạm này, Hoàng tử Sport có quyền từ chối xử lý đơn hàng/khiếu nại của khách hàng.

13. LIÊN HỆ
Đối với mọi thắc mắc của Khách Hàng, hãy tham khảo mục Liên Hệ.

14. ĐIỀU KHOẢN CHUNG
14.1. Chuyển Nhượng: Khách Hàng không được, trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Hoàng tử Sport, chuyển nhượng, chuyển giao, thế chấp hoặc chuyển nhượng dưới hình thức khác đối với tất cả hoặc bất kỳ quyền nào của Khách Hàng theo Điều Kiện Chung, hợp đồng phụ đối với bất kỳ hoặc tất cả các nghĩa vụ theo Điều Kiện Chung, hoặc được cho là thực hiện các hành vi đó.
14.2. Chế Tài hoặc Miễn Trừ: Việc Hoàng tử Sport không hoặc chậm thực hiện bất kỳ phần nào đối với bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài nào theo các Điều Kiện Chung này sẽ không được xem như là từ bỏ quyền và biện pháp chế tài này và việc thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài nào một cách riêng lẽ hoặc từng phần sẽ không làm hạn chế việc thực hiện thêm các quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác. Các quyền được quy định theo Điều Kiện Chung là cộng dồn và không bao gồm bất kỳ quyền hoặc biện pháp chế tài theo quy định của pháp luật. Việc Hoàng tử Sport miễn trừ đối với lỗi của Khách Hàng sẽ chỉ thực hiện bằng văn bản.
14.3. Bất Hợp Pháp: Bất kỳ điều nào của Điều Kiện Chung này không hợp pháp, không có hiệu lực hoặc không thể thực thi được theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền nào sẽ không ảnh hưởng đến hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi theo luật của bất kỳ cơ quan thẩm quyền khác hoặc hiệu lực, tính hợp pháp hoặc tính thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác.
14.4. Hiệu Lực Từng Phần: Tất cả các cam kết, đảm bảo và các nghĩa vụ khác được quy định hoặc ký kết bởi Các Bên là được quy định hoặc ký kết riêng biệt ngoại trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi.
14.5. Chấm Dứt Thỏa Thuận: Trong trường hợp bất kỳ thiệt hại phát sinh nào từ việc vi phạm Điều Kiện Chung tại Websitenày, chúng tôi có quyền tạm dừng hoặc khóa vĩnh viễn tài khoản của bạn. Nếu bạn không hài lòng với Website này hoặc bất kỳ điều khoản, điều kiện, quy định, chính sách, hướng dẫn hoặc các hoạt động của Website, cách duy nhất là ngừng sử dụng Website.

15. LUẬT ÁP DỤNG
Những Điều Kiện Chung sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam và các tòa án của Việt Nam sẽ có thẩm quyền duy nhất để giải quyết tranh chấp.